Usługi koparko-ładowarki

maska-bottom-right

Każda budowa wymaga przeprowadzenia robót ziemnych. Oczywiście ich zakres może się różnić, jednak jest to niezbędny etap, bez którego nie powstanie żaden dom, blok, magazyn, hala czy inny obiekt budowlany. Usługi koparko ładowarką potrzebne są przy wykopach, budowie fundamentów czy niwelacji terenu. Wykonuje je operator posiadający odpowiednie uprawnienia do obsługi koparko ładowarki. Koparko ładowarka przydaje się również w sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z budowa, jak np. odśnieżanie dużych powierzchni.

Zakres prac:

  • przygotowanie terenu pod budowę
  • wykopy pod fundamenty
  • zasypywanie fundamentów
  • wykopy pod sieci wodociągowe
  • wykopy kanalizacyjne i elektryczne
  • wykopy pod szamba i oczyszczalnie biologiczne
  • skarpowanie
  • równanie i niwelacje terenu
  • prace rozbiórkowe
maska-bottom-right