Usługi koparką

maska-bottom-right

Koparka to maszyna, która przeznaczona jest przede wszystkim do tego, aby wykonywać różnego rodzaju roboty ziemne. Za jej pomocą możemy:

  • przygotowanie terenu pod budowę
  • wykopy pod fundamenty
  • zasypywanie fundamentów
  • wykopy pod sieci wodociągowe
  • wykopy kanalizacyjne i elektryczne
  • wykopy pod szamba i oczyszczalnie biologiczne
  • skarpowanie
  • równanie i niwelacje terenu
  • prace rozbiórkowe

można również wykorzystać ją jako urządzenie przeładunkowe w przypadku materiałów sypkich, takich jak piasek lub żwir. Wykorzystujemy tę maszynę wszędzie, gdzie trzeba kopać w gruncie.

maska-bottom-right